Giải Pháp Quản Lý Khách Sạn Toàn Diện

Chúng tôi cung cấp các kế hoạch tổng hợp bao gồm những khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp nhằm đảm bảo sản phẩm của khách hàng sẽ là tiên phong trong thị trường, bảo đảm lợi nhuận đầu tư (ROI).

 • Quản lý kinh doanh và tiếp thị
 • Phát triển kinh doanh
 • Quản lý, tối ưu hóa doanh thu
 • Giải pháp tài chính và kế toán
 • Hỗ trợ quản lý vận hành
 • Giải pháp đầu tư kinh doanh và cho thuê bất động sản nghĩ dưỡng

Giải Pháp Quản Lý Khách Sạn Toàn Diện

Chúng tôi cung cấp các kế hoạch tổng hợp bao gồm những khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp nhằm đảm bảo sản phẩm của khách hàng sẽ là tiên phong trong thị trường, bảo đảm lợi nhuận đầu tư (ROI).

 • Quản lý kinh doanh và tiếp thị
 • Phát triển kinh doanh
 • Quản lý, tối ưu hóa doanh thu
 • Giải pháp tài chính và kế toán
 • Hỗ trợ quản lý vận hành
 • Giải pháp đầu tư kinh doanh và cho thuê bất động sản nghĩ dưỡng

Quản Lý Tiếp Thị Và Kinh Doanh

Bằng các mối quan hệ kinh doanh quy mô toàn thế giới với hàng ngàn công ty kinh doanh lữ hành, các đại lý du lịch trong nước và quốc tế, các công ty đặt phòng công nghệ (Agoda, booking.com, expedia, Ctrip…), các công ty tổ chức sự kiện và kinh nghiệm tham dự các Hội chợ du lịch Quốc tế ITB (Internationale Tourismus- Borse…Chúng tôi tự tin sẽ đào tạo, huấn luyện và hướng dẫn đội ngũ kinh doanh, tiếp thị của quý doanh nghiệp đi đúng hướng và đạt hiệu quả tốt nhất

 • Tuyển dụng
 • Tổ chức đào tạo
 • Xây dựng quy trình làm việc (SOPs) và đánh giá hiệu quả (KPI)
 • Phát triển và thực hiện các kế hoạch kinh doanh
 • Chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh, mở rộng đối tác tiềm năng
 • Xây dựng, thực hiện và phát triển các kế hoạch kinh doanh, tiếp thị
 • Đánh giá và đo lường các hoạt động tiếp thị
 • Đề xuất các phương án cải thiện sản phẩm và dịch vụ

Quản Lý Tiếp Thị Và Kinh Doanh

Bằng các mối quan hệ kinh doanh quy mô toàn thế giới với hàng ngàn công ty kinh doanh lữ hành, các đại lý du lịch trong nước và quốc tế, các công ty đặt phòng công nghệ (Agoda, booking.com, expedia, Ctrip…), các công ty tổ chức sự kiện và kinh nghiệm tham dự các Hội chợ du lịch Quốc tế ITB (Internationale Tourismus- Borse…Chúng tôi tự tin sẽ đào tạo, huấn luyện và hướng dẫn đội ngũ kinh doanh, tiếp thị của quý doanh nghiệp đi đúng hướng và đạt hiệu quả tốt nhất

 • Tuyển dụng
 • Tổ chức đào tạo
 • Xây dựng quy trình làm việc (SOPs) và đánh giá hiệu quả (KPI)
 • Phát triển và thực hiện các kế hoạch kinh doanh
 • Chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh, mở rộng đối tác tiềm năng
 • Xây dựng, thực hiện và phát triển các kế hoạch kinh doanh, tiếp thị
 • Đánh giá và đo lường các hoạt động tiếp thị
 • Đề xuất các phương án cải thiện sản phẩm và dịch vụ

Phát Triển Kinh Doanh

Chúng tôi có thế mạnh trong việc phát triển các ý tưởng sơ khai và các ý tưởng kinh doanh mới, bao gồm xây dựng và định vị thương hiệu. Nếu bạn đang tìm kiếm một kế hoạch hay ý tưởng mới để phát triển doanh nghiệp trên thị trường, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn.

 • Tăng cường, đẩy mạnh các mối quan hệ với đối tác, khách hàng
 • Tiếp cận cận xu hướng mới trong ngành
 • Tìm kiếm và hợp tác với các khách hàng, đối tác tiềm năng
 • Dẫn dắt doanh nghiệp đi đúng hướng để phù hợp với các thay đổi của thị trường

Phát Triển Kinh Doanh

Chúng tôi có thế mạnh trong việc phát triển các ý tưởng sơ khai và các ý tưởng kinh doanh mới, bao gồm xây dựng và định vị thương hiệu. Nếu bạn đang tìm kiếm một kế hoạch hay ý tưởng mới để phát triển doanh nghiệp trên thị trường, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn.

 • Tăng cường, đẩy mạnh các mối quan hệ với đối tác, khách hàng
 • Tiếp cận cận xu hướng mới trong ngành
 • Tìm kiếm và hợp tác với các khách hàng, đối tác tiềm năng
 • Dẫn dắt doanh nghiệp đi đúng hướng để phù hợp với các thay đổi của thị trường

Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản

Chúng tôi sẽ đưa ra những lời khuyên làm sao để đầu tư và tối ưu hóa lợi nhuận.

 • Đánh giá các cơ hội đầu tư
 • Tư vấn về các mô hình kinh doanh và phương thức đầu tư để tối đa hóa doanh thu từ vốn tài sản đã có
 • Xây dựng, hỗ trợ và triển khai các dự án về xây dựng
 • Xây dựng kế hoạch tư vấn bán hàng & tiếp thị

Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản

Chúng tôi sẽ đưa ra những lời khuyên làm sao để đầu tư và tối ưu hóa lợi nhuận.

 • Đánh giá các cơ hội đầu tư
 • Tư vấn về các mô hình kinh doanh và phương thức đầu tư để tối đa hóa doanh thu từ vốn tài sản đã có
 • Xây dựng, hỗ trợ và triển khai các dự án về xây dựng
 • Xây dựng kế hoạch tư vấn bán hàng & tiếp thị

Quản Lý Doanh Thu

 • Khảo sát thị trường
 • Thu thập báo cáo, số liệu thống kê, ...
 • Phân tích dữ liệu
 • Đưa ra mục tiêu
 • Xây dựng hệ thống chiến lược về giá
 • Hỗ trợ, kiểm soát và đánh giá các chương trình bán hàng

Quản Lý Doanh Thu

 • Khảo sát thị trường
 • Thu thập báo cáo, số liệu thống kê, ...
 • Phân tích dữ liệu
 • Đưa ra mục tiêu
 • Xây dựng hệ thống chiến lược về giá
 • Hỗ trợ, kiểm soát và đánh giá các chương trình bán hàng

Hỗ Trợ Tài Chính Và Kế Toán

We aim to be your one-stop-shop for all your Accounting, Taxation and Finance needs.

 • Xây dựng, tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ kế toán (thông qua KPIs)
 • Thu thập chính xác các dữ liệu và tài chính, kế toán nhằm phân tích hoạt động kinh doanh
 • Giải thích dữ liệu kế toán để kiểm soát doanh nghiệp và quản lý chi phí, vốn lưu động và lợi nhuận
 • Đưa ra những quyết định tài chính tối ưu nhất dựa vào các phân tích kế toán
 • Quản lý và nâng cao hiệu quả tài chính

Hỗ Trợ Tài Chính Và Kế Toán

We aim to be your one-stop-shop for all your Accounting, Taxation and Finance needs.

 • Xây dựng, tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ kế toán (thông qua KPIs)
 • Thu thập chính xác các dữ liệu và tài chính, kế toán nhằm phân tích hoạt động kinh doanh
 • Giải thích dữ liệu kế toán để kiểm soát doanh nghiệp và quản lý chi phí, vốn lưu động và lợi nhuận
 • Đưa ra những quyết định tài chính tối ưu nhất dựa vào các phân tích kế toán
 • Quản lý và nâng cao hiệu quả tài chính
Close Menu