ICPA – CN Saigon

ICPA là thành viên chính thức và duy nhất tại Việt Nam của AGN International, một hiệp hội lớn trên toàn thế giới với hơn 197 công ty tư vấn và kế toán độc lập trên 95 quốc gia, bao gồm 455 văn phòng, 10000 giám đốc và nhân viên chuyên nghiệp

Dịch vụ cung cấp:
Xây dựng, phát triển thị trường kinh doanh

Dự án tiếp theo

https://guider.vn/